ПРО АГЕНТСТВО

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв) - центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра культури та інформаційної політики і який реалізує державну політику у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти.

Основними завданнями Держмистецтв є:

1) реалізація державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти;

2) внесення на розгляд Міністра культури та інформаційної політики пропозицій щодо формування державної політики у сфері мистецтв та спеціалізованої мистецької освіти.


Відповідно до пункту 4 частини четвертої статті 19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», пункту 8, підпункту 4 пункту 10 Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 року № 434, Держмистецтв наказом від 31 березня 2021 р. № 20 ввело в дію План роботи Держмистецтв на 2021 рік, затверджений Міністром культури та інформаційної політики України

План роботи Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти на 2021 рік


Запобігання проявам корупції

ГРАФІК

прийому осіб на 2021 рік, які потребують безоплатної первинної правової допомоги з питань, що належать до компетенції Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти


При Держмистецтв розпочинається процес зі створення громадської ради

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти розпочинає процес створення громадської ради, відповідно до Постанови КМУ від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики».

Першим етапом роботи в цьому напрямку, відповідно до пункту 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 № 353), є створення ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування складу громадської ради.

Персональний склад ініціативної групи визначається Держмистецтв з урахуванням пропозицій представників громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, органів самоорганізації населення, недержавних засобів масової інформації, інших непідприємницьких товариств та установ, легалізованих відповідно до законодавства (далі - інститути громадянського суспільства). Таким чином з метою формування складу ініціативної групи при Держмистецтв, просимо зацікавлених осіб повідомити про своє бажання прийняти участь у роботі ініціативної групи шляхом написання заяви.

Заява подається у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства та засвідчена печаткою. Заява має містити низку обов’язкових реквізитів, зокрема:

повне найменування інституту громадянського суспільства (відповідно до установчих документів);

найменування органу виконавчої влади – отримувача заяви;

прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, уповноваженої представляти інститут громадянського суспільства в ініціативній групі;

контактні дані інституту громадянського суспільства;

дату складання заяви;

підпис особи, що має право на вчинення дій від імені інституту громадянського суспільства;

згоду інституту громадянського суспільства на оприлюднення поданої інформації;

До заяви додається заява про надання згоди делегованого представника на обробку його персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних данних», підписана ним особисто.

Заяви щодо участі у роботі ініціативної групи просимо надсилати на електронну адресу agency@arts.gov.ua включно до 01 листопада 2021 р.

Звертаємо Вашу увагу, що надані пропозиції будуть враховані при визначенні складу ініціативної групи, який буде затверджено наказом Держмистецтв.