Премія імені Григорія Кочура

Премія імені Григорія Кочура (далі – Премія) присуджується щорічно 17 листопада до дня народження Григорія Порфировича Кочура на конкурсних засадах письменникам, перекладачам, сценаристам, драматургам, які є громадянами України за кращі переклади українською мовою визначних творів світової поезії та вагомі перекладознавчі праці в царині українського художнього перекладу.

Грошова винагорода до Премії виплачується у розмірі 20 тисяч гривень.

На здобуття Премії висуваються нові оригінальні твори авторів або колективу авторів, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за півроку до їх висування на здобуття Премії.

На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені іншими преміями або державними нагородами.

Пропозиції на здобуття Премії подаються до Мінкультури творчими спілками, асоціаціями, науковими, національно-культурними, національно-просвітницькими товариствами, літературними об’єднаннями, редакціями періодичних видань, вченими радами вищих навчальних закладів та наукових установ, а також окремими літераторами та перекладознавцями.

До 01 червня 2021 року на здобуття Премії подаються наступні документи:

  • клопотання щодо присудження Премії у довільній формі;

  • стисла характеристика твору, довідка про автора (авторів) твору (прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку);

  • творча характеристика претендента;

  • письмова згода претендента (претендентів) на висування його (їх) твору на здобуття Премії;

  • копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

  • у випадку, коли претендентом є колектив авторів, - копії документів, що посвідчують особи претендентів, та документів про присвоєння реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

  • письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

  • примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його оприлюднення;

  • ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений оригінальний твір та рецензії (за наявності).

До клопотання можуть бути додані інші документи, що підтверджують професійні якості претендента.

У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним вище, а також якщо їх подано після закінчення встановленого терміну, такі документи розгляду не підлягають та повертаються на запит претендента на здобуття Премії.

Інформацію щодо кандидатів необхідно подавати за адресою: 0101, м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1.

Телефон для довідок: 044-202-13-90, 068-353-05-84, відповідальна особа – начальник відділу Копиця Олена Миколаївна.

Положення про премію імені Григорія Кочура можна переглянути за посиланням.