ПРЕМІЯ ІМЕНІ ВІКТОРА КОСЕНКА

Композитори, у портфоліо яких є музика для дітей та юнацтва, мають можливість подати заявку на участь у конкурсі на здобуття премії імені Віктора Косенка.

Премія присуджується на підставі наказу Міністерства культури та інформаційної політики України за результатами конкурсу, поданих комітетом з присудження Премії.

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти проводить приймання заявок, забезпечує роботу комітету та організовує проведення конкурсу.

ПРО ПРЕМІЮ

 • Премією відзначаються професійні композитори — автори музичних творів для дітей та юнацтва.

 • Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

 • Щороку присуджується лише одна Премія.

 • Грошова винагорода Премії складає двадцять тисяч гривень.

 • На здобуття Премії висуваються завершені музичні твори/музичний твір (далі - твір), які були написані та оприлюднені (виконані) протягом останніх п’яти років, але не пізніше ніж за три місяці до їх висунення на здобуття Премії.

 • На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені Премією або іншими преміями та державними нагородами.

 • Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження Премії.

 • Премія не присуджується посмертно.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

1. ПІДГОТУЙТЕ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

 • Клопотання про присудження Премії.
  Завантажте шаблон клопотання
  тут.
  Клопотання можуть подавати наступні юридичні особи: творчі спілки, вищі навчальні заклади культури і мистецтва, театрально-видовищні заклади, мистецькі колективи.

 • Інформаційна довідка про:

  1. юридичну особу, яка висуває кандидатуру;

  2. претендентку / претендента на здобуття Премії.
   Завантажте шаблон довідки
   тут.

 • Письмова згода претендентки / претендента на висунення її / його твору на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ознайомитися з прикладом письмової згоди можна тут.

 • Творча характеристика претендентки / претендента за підписом голови юридичної особи, що рекомендує претендентку / претендента.

 • Копія документа, що посвідчує особу претендентки / претендента.

 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку у паспорті про це).

 • Копії документів про освіту.

 • Партитура (партитури) твору (творів), що подаються на здобуття Премії, у форматі PDF.
  Оскільки комітет з присудження Премії розглядатиме заявки у анонімізованому вигляді, просимо також підготувати партитури, які не містять імені авторки / автора.

 • Аудіо / відеозаписи твору (творів), що подаються на здобуття Премії (за наявності), у форматах mp3, wav, mp4, avi або інших форматах, що є широковживаними.
  Оскільки комітет з присудження Премії розглядатиме заявки у анонімізованому вигляді, просимо також підготувати аудіофайли, які не містять імені авторки / автора.

2. ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

Заповніть форму подачі заявки і завантажте усі документи, що вказані вище.

Радимо ознайомитися із формою заявки завчасно.

Форма заявки активна до 23:59:59 30 вересня 2021 року

3. НАДІШЛІТЬ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ ПОШТОЮ

Надішліть оригінали деяких з документів на адресу Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001)

На конверті має стояти штамп з датою не пізніше 30 вересня 2021 року.

Перелік документів, які необхідно надіслати поштою:


Документи, які мають бути надіслані поштою:

1. Оригінал клопотання про присудження премії

2. Оригінал інформаційної довідки про юридичну особу, яка висуває кандидатуру та про претендентку / претендента на здобуття Премії

3. Оригінал письмової згоди претендентки / претендента на висунення її / його твору (творів) на здобуття Премії та згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

4. Оригінал творчої характеристики претендентки / претендента

ПРОЦЕС РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК

Заявки будуть розглянуті секретарем Комітету з присудження премії на предмет відповідності вимогам подання.

Комітет в термін до 1 листопада 2021 року визначить лауреатку / лауреата Премії.

Інформація про результати проведення конкурсу буде оприлюднена:

 • На вебсторінці Міністерства культури та інформаційної політики України

 • На вебсторінці Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти

ПРО КОМІТЕТ

 • З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможця конкурсу у вересні 2020 року створено Комітет з присудження премії.

 • Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості рішень, прийнятих комітетом, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

ЧАСТІ ПИТАННЯ

ЧИ МОЖЕ КОМПОЗИТОРКА АБО КОМПОЗИТОР ПОДАТИ ЗАЯВКУ САМОСТІЙНО?

 1. Положення про Премію імені В. С. Косенка, затверджене наказом Міністерства культури України 16 червня 2017, передбачає висування пропозицій щодо претендентів на здобуття Премії тільки юридичними особами:

  • громадські організації, які функціонують у сфері культури

  • творчі спілки

  • вищі навчальні заклади культури і мистецтва

  • театрально-видовищні заклади

  • мистецькі колективи.

 2. Втім, композитори мають можливість ініціювати процес підготовки необхідних документів для висування її або його кандидатури юридичною організацією.

ЧИ МОЖЛИВЕ ВИСУВАННЯ МОЄЇ КАНДИДАТУРИ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ, ЯКЩО ЇЇ ВЖЕ БУЛО ВИСУНУТО В МИНУЛОМУ?

 1. Якщо вам не було присуджено Премію, вашу кандидатуру — і ваші твори, які були надіслані в минулому — можна повторно висувати на здобуття Премії.

 2. Якщо вам було присуджено Премію, Положення дозволяє висувати вашу кандидатуру не раніше, ніж через п'ять років після попереднього присудження Премії.

Якщо ви маєте додаткові питання, ви можете звернутися з ними до нас за електронною адресою: p@arts.org.ua. У темі листа вкажіть "Премія імені Віктора Косенка".