ПРЕМІЯ ІМЕНІ ВІКТОРА КОСЕНКА

Композитори, у портфоліо яких є музика для дітей та юнацтва, мають можливість подати заявку на участь у конкурсі на здобуття премії імені Віктора Косенка.

Премія присуджується на підставі наказу Міністерства культури та інформаційної політики за результатами конкурсу, поданих комітетом з присудження Премї.

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти проводить приймання заявок, забезпечує роботу комітету та проведення конкурсу.

ПРО ПРЕМІЮ

 • Премією відзначаються професійні композитори — автори музичних творів для дітей та юнацтва.

 • Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

 • Щороку присуджується лише одна Премія.

 • Грошова винагорода Премії складає двадцять тисяч гривень.

 • На здобуття Премії висуваються завершені музичні твори (або музичний твір), які були написані та оприлюднені (виконані або опубліковані) у період з 1.10.2015 по 1.07.2020

 • На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені Премією або іншими преміями та державними нагородами.

 • Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у сфері професійної композиторської творчості для дітей та юнацтва, але не раніше ніж через п’ять років після попереднього присудження Премії.

 • Премія не присуджується посмертно.


ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

 1. Підготуйте наступний пакет документів:


 • Клопотання про присудження Премії. Завантажте шаблон клопотання тут.
  Клопотання можуть подавати юридичні особи будь-якої форми власності (громадські організації, творчі спілки, вищ
  і навчальні заклади, театрально-видовищні заклади, мистецькі колективи та інші).

 • Інформаційна довідка про:

  • юридичну особу, яка висуває кандидатуру;

  • претендентку / претендента на здобуття Премії.

Завантажте шаблон довідки тут.

 • Письмова згода претендентки / претендента на висунення її / його твору на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ознайомитися з прикладом письмової згоди можна тут.

 • Творча характеристика претендентки / претендента за підписом голови юридичної особи, що рекомендує претендентку / претендента.

 • Копія документа, що посвідчує особу претендентки / претендента.

 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку у паспорті про це).

 • Копії документів про освіту.

 • Партитура твору (творів), що подаються на здобуття Премії, у форматі PDF.

 • Аудіо / відеозаписи твору (творів), що подаються на здобуття Премії (за наявності), у форматах mp3, wav, mp4, avi або інших форматах, що є широковживаними.

 • Копії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір (твори) та рецензії (за наявності).


2. Надішліть пакет документів на адресу p@arts.org.ua не пізніше GMT+2 23:59:59 30 вересня 2020 року. У темі листа вкажіть "Премія ім. Косенка"

3. Надішліть оригінали документів на адресу вул. І. Франка, 19, м. Київ, 01601, к. 310. На конверті має стояти штамп з датою не пізніше 30 вересня 2020 року.

ПРОЦЕС РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК

Заявки будуть розглянуті секретарем Комітету з присудження премії на предмет відповідності вимогам подання.

Комітет в термін до 1 листопада 2020 року визначить лауреатку / лауреата Премії.

Інформація про результати проведення конкурсу буде оприлюднена:

 • На вебсторінці Міністерства культури та інформаційної політики

 • На вебсторінці Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти

ПРО КОМІТЕТ

 • З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможця конкурсу створюється Комітет з присудження премії.

 • Пропозиції щодо персонального складу комітету можуть вносити творчі спілки, вищі навчальні заклади сфери культури, концертні організації та професійні мистецькі колективи.

 • Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості рішень, прийнятих комітетом, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

ПИТАННЯ?

Якщо ви маєте додаткові питання, ви можете звернутися з ними до нас:

 • за електронною адресою p@arts.org.ua

 • за телефоном +38 091 481 9715 у робочі дні з 10:00 до 17:00