ПРЕМІЯ ІМЕНІ ВІКТОРА КОСЕНКА.

ФОРМА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

1. ПІДГОТУЙТЕ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ

  • Клопотання про присудження Премії.
   Завантажте шаблон клопотання
   тут.
   Клопотання можуть подавати наступні юридичні особи: творчі спілки, вищі навчальні заклади культури і мистецтва, театрально-видовищні заклади, мистецькі колективи.

  • Інформаційна довідка про:

   • юридичну особу, яка висуває кандидатуру;

   • претендентку / претендента на здобуття Премії.
    Завантажте шаблон довідки
    тут.

  • Письмова згода претендентки / претендента на висунення її / його твору на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Ознайомитися з прикладом письмової згоди можна тут.

  • Творча характеристика претендентки / претендента за підписом голови юридичної особи, що рекомендує претендентку / претендента.

  • Копія документа, що посвідчує особу претендентки / претендента.

  • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку у паспорті про це).

  • Копії документів про освіту.

  • Партитура (партитури) твору (творів), що подаються на здобуття Премії, у форматі PDF.
   Оскільки комітет з присудження Премії розглядатиме заявки у анонімізованому вигляді, просимо також підготувати партитури, які не містять імені авторки / автора.

  • Аудіо / відеозаписи твору (творів), що подаються на здобуття Премії (за наявності), у форматах mp3, wav, mp4, avi або інших форматах, що є широковживаними.
   Оскільки комітет з присудження Премії розглядатиме заявки у анонімізованому вигляді, просимо також підготувати аудіофайли, які не містять імені авторки / автора.

2. ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА ЦІЙ СТОРІНЦІ

Радимо ознайомитися із формою заявки завчасно.

Форма заявки активна до 23:59:59 30 вересня 2021 року

3. НАДІШЛІТЬ ОРИГІНАЛИ ДОКУМЕНТІВ ПОШТОЮ

Надішліть оригінали деяких з документів на адресу Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001)

На конверті має стояти штамп з датою не пізніше 30 вересня 2021 року.

Перелік документів, які необхідно надіслати поштою:


Документи, які мають бути надіслані поштою:

1. Оригінал клопотання про присудження премії

2. Оригінал інформаційної довідки про юридичну особу, яка висуває кандидатуру та про претендентку / претендента на здобуття Премії

3. Оригінал письмової згоди претендентки / претендента на висунення її / його твору (творів) на здобуття Премії та згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

4. Оригінал творчої характеристики претендентки / претендента

ФОРМА ПОДАЧІ ЗАЯВКИ