ПРЕМІЯ ІМЕНІ БОРИСА ЛЯТОШИНСЬКОГО

Професійні композитори мають можливість бути висунутими на участь у конкурсі на здобуття премії імені Б. М. Лятошинського за видатні досягнення у сфері професійної композиторської творчості.

Премія присуджується на підставі наказу Міністерства культури та інформаційної політики України за результатами конкурсу, поданих організаційним комітетом.

Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти проводить приймання заявок, забезпечує роботу комітету та проведення конкурсу.

ПРО ПРЕМІЮ

 • Премією відзначаються професійні композитори за такими напрямками:

 • окремий музичний твір;

 • творчий доробок претендентки / претендента у певному жанрі (симфонічний, хоровий, камерний тощо);

 • творчі досягнення впродовж останніх п’яти років.

 • Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

 • Щороку присуджується лише одна Премія.

 • Грошова винагорода Премії складає 20 тисяч гривень.

 • На здобуття Премії висуваються завершені музичні твори у жанрі академічного музичного мистецтва, які були написані та оприлюднені (виконані або опубліковані) у період з 1.10.2016 по 1.09.2021

 • На здобуття Премії не висуваються твори, які вже були відзначені Премією або іншими преміями та державними нагородами.

 • Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносяться творчими спілками, вищими навчальними закладами культури і мистецтва, театрально-видовищними закладами, мистецькими колективами.

 • Премія не присуджується посмертно.

ЯК ПОДАТИ ЗАЯВКУ

 1. Підготуйте наступний пакет документів:

 • Клопотання про присудження Премії.
  Клопотання про присудження Премії можуть подавати наступні юридичні особи: громадські організації, що функціонують у сфері культури; творчі спілки; вищі навчальні заклади культури і мистецтва; театрально-видовищні заклади; мистецькі колективи та інші.
  Завантажте шаблон клопотання тут.

 • Інформаційна довідка про:

  • юридичну особу, яка висуває кандидатуру

  • претендентку / претендента на здобуття Премії.

Завантажте шаблон довідки тут.

 • Письмова згода претендентки / претендента на висунення її / його твору (творів) на здобуття Премії та згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

  Ознайомитися з прикладом письмової згоди можна тут.

 • Творча характеристика претендентки / претендента за підписом голови юридичної особи, що рекомендує претендентку / претендента

 • Копія документа, що посвідчує особу претендентки / претендента

 • Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку у паспорті про це)

 • Копії документів про освіту

 • Партитура твору (творів), що подаються на здобуття Премії, у форматі PDF

 • Аудіо / відеозаписи твору (творів), що подаються на здобуття Премії (за наявності)

 • Копії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на представлений твір (твори) та рецензії (за наявності)


 1. Внесіть необхідні дані та завантажте документи на сторінці форми подачі заявки не пізніше GMT+2 23:59:59 01 грудня 2021 року.

 2. Надішліть оригінали документів на адресу вул. Грінченка, 1, м. Київ, 01001 не пізніше 01 грудня 2021 року.Документи, які мають бути надіслані поштою:

1. Оригінал клопотання про присудження премії

2. Оригінал інформаційної довідки про юридичну особу, яка висуває кандидатуру та про претендентку / претендента на здобуття Премії

3. Оригінал письмової згоди претендентки / претендента на висунення її / його твору (творів) на здобуття Премії та згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»

4. Оригінал творчої характеристики претендентки / претендента за підписом голови юридичної особи, що висуває кандидатуру

5. Скан-копія документа, що посвідчує особу претендентки / претендента

6. Скан-копія реєстраційного номера облікової картки платника податків претендентки / претендента або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган, і мають відмітку у паспорті про це)

7. Скан-копії документів про освіту претендентки / претендента


ПРОЦЕС РОЗГЛЯДУ ЗАЯВОК

Заявки будуть розглянуті секретарем Комітету з присудження премії на предмет відповідності вимогам подання.

Комітет в термін до 20 січня 2022 року визначить лауреатку / лауреата Премії.

Інформація про результати проведення конкурсу буде опублікована:

 • На вебсторінці Міністерства культури та інформаційної політики

 • На вебсторінці Державного агентства з питань мистецтв та мистецької освіти

ПРО КОМІТЕТ

З метою проведення конкурсу на здобуття Премії та визначення переможця конкурсу створюється Комітет з присудження премії.

Пропозиції щодо персонального складу комітету можуть вносити творчі спілки, вищі навчальні заклади сфери культури, концертні організації та професійні мистецькі колективи.

Комітет здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності та обґрунтованості рішень, прийнятих комітетом, недискримінаційного ставлення до претендентів на здобуття Премії.

ПИТАННЯ?

Якщо ви маєте додаткові питання, ви можете звернутися з ними до нас за електронною адресою p@arts.org.ua